صفحه اصلی > چارت سازمانی > مدیریت مالی 

نام و نام خانوادگی : رامین پورکار

تلفن تماس 33331826

آدرس ایمیل : Rpourkar@gmail.com

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس حسابداری

سوابق خدمت :

-ازسال 1385 لغایت 1393 رئیس اداره اموال

-ازسال 1393 لغایت 1395 رئیس اداره درآمد

-از سال 1395 تاکنون مدیر امور مالی