صفحه اصلی > چارت سازمانی > اداره حسابداري منابع و تامين اعتبار 

نام و نام خانوادگی : جناب آقای محمد طاهری

سمت : رئيس اداره حسابداري منابع وتامين اعتبار دانشگاه

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس حسابداری 

تلفن :   33317796

 

سوابق خدمت : 

-از سال 1375 لغایت 1382 اطاق عمل

-از سال 1382 لغایت 1386 کارشناس مالی

-ازسال 1386 لغایت 1390 مسئول مالی

- از سال 1390 لغایت 1391 مدیر بیمارستان

-از سال 1391 لغایت 1397 رئیس اداره حسابداری و تامین اعتبارات