• دهه فجر مبارک
    دهه فجر، خوش آمدی که با مقدمت، عطرآزادی به جای بوی باروت در فضای میهن اسلامی مان پیچید. قفس ها شکسته شد و نفس ها از زندان سینه هارهایی یافت.

  • برگزاری جلسه آموزشي و رفع اشكال مسئولين درآمدي
    در راستاي افزايش توانمندي و بهره وري نيروي كار در امورمالي، جلسه آموزشي و رفع اشكال مسئولين درآمدي در تاريخ 13/07/1394 برگزار گردید

  • دریافت اعتبارهای طرح سلامت و تسریع در پرداخت های پروژه های عمرانی توسعه بیمارستانها
    دریافت اعتبارهای طرح سلامت و تسریع در پرداخت های پروژه های عمرانی توسعه بیمارستانها

درگاه تبادل اطلاعات با واحدها
فرم ها و فرایندها
لینک های مفید