صفحه اصلی > اخبار و اطلاعیه ها 


 برگزاری جلسه آموزشي و رفع اشكال مسئولين درآمدي
 

در راستاي افزايش توانمندي و بهره وري نيروي كار در امورمالي، جلسه آموزشي و رفع اشكال مسئولين درآمدي در تاريخ 13/07/1394 در سالن كوثر ستاد مركزي دانشگاه با حضور رئيس اداره درآمد ، كارشناسان اداره درآمد دانشگاه و كليه مسئولين درآمد واحدهاي تابعه تشكيل شد و ضمن آموزش و باز آموزي قوانين و ثبت هاي حسابداري تعهدي بخش درآمد، رفع اشكالات مربوط به مباحث درآمدي و همفكري در زمينه درآمد و كاهش كسورات اعمال شده از سوي سازمان هاي بيمه گر و شناسايي منابع درآمدي جديد مطرح شد. در اين جلسه مقرر گرديد شرح وظايف مسئولين درآمد به صورت مدون و مكتوب تهيه و ابلاغ گردد. همچنين در راستاي رفع اشكال و يكسان سازي گزارشات نرم افزار HIS مقرر شد جلسه اي با حضور كارشناسان IT و مسئولين درآمد تدارك ديده شود.

تاریخ درج خبر : 1394/11/20  |  کد خبر : ٣٦٦٣ | تعداد نمایش خبر : 255
 

 


خروج