صفحه اصلی > نظام نوین مالی 

اجرای صحیح و مطلوب برنامه‏ ها و سیاست‏های مورد نظر مدیریت مستلزم آن است که در تمام مراحل اجرايی کنترل‏های لازم به نحو موثری اعمال گردد. یکی از مهم ترین ابزار چنین کنترل‏هايی وجود نظام مالی مدوني است که بر اساس آن اطلاعات اساسی و بنیادی از جمله جنبه­ های مالی عملیات انجام شده به نحوی دقیق و صحیح جمع آوری، طبقه‏ بندي، ثبت و تلخیص گردیده و نتایج حاصله به نحو مطلوب در مقاطع زمانی مناسب در اختیار مدیریت و کارشناسان ذیربط قرار گیرد. مدیریت در چنین حالتی قادر است پیشرفت و تحقق برنامه‏ ها و اجرای آن را زیرنظر گرفته و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی را به منظور برطرف کردن نواقص و اشکالاتی که موسسه را از دستیابی به اهداف مورد نظر باز خواهد داشت به عمل آورد.

از اينرو،در راستای اجرای تکالیف مقرر در برنامه‏ هاي چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و لزوم بکارگیری روش حسابداری تعهدی در دانشگاه­ هاي علوم پزشكي و ضرورت ساماندهی و تجانس بین فعالیت‌ها و لزوم رویکرد سیستمی و تعیین حدود اختیارات و تقسیم کار و مسئولیت در واحد امور مالی دانشگاه­هاي علوم پزشكي با ملحوظ نمودن ماهیت و شرایط خاص هر فعالیت، دفتر مديريت برنامه­ ريزي منابع مالي و بودجه حوزه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ‏ريزي منابع وزارت متبوع به موازات تدوين و ارائه آيين‏ نامه مالي و معاملاتي جديد دانشگاه‏ های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور طرحي تحت عنوان " نظام نوین مالی" را در چهار مرحله به‏ شرح ذيل در يك برنامه 5 ساله هدف‏گذاري نمود:‌

  • مرحله اول: تغییر رویکرد از روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی
  • مرحله دوم: استقرار سیستم بهای تمام شده
  • مرحله سوم: بودجه بندی نوین (ابزار مناسب برنامه‏ریزی و کنترل کارا)
  • مرحله چهارم: مدیریت هزینه و بهره­ وری، تحلیل نتایج و..

 

اهداف :

 

  • تنظیم بودجه عملیاتی و محاسبه بهای تمام شده خدمت (به صورت بودجه‌ای / استاندارد)
  • گرد­آوری و ثبت و ضبط اطلاعات عملیات جاری دوره­ای (ماهانه) در طی سال
  • گزارش‏دهی انحرافات ناشی از مقایسه اطلاعات عملکرد واقعی با اطلاعات برنامه­ای (ماهانه )
  • امکان تحلیل انحرافات اجزای بهای تمام شده: مواد، کار، سربار
  • امکان تحلیل انحرافات: مراکز هزینه، عوامل هزینه
  • سیستم بهای تمام شده: سیستم کنترل هزینه ­ها و تعیین بهای تمام شده خدمات